SIA "Muki.lv" ir noslēdzis 05.02.2024. līgumu Nr.17.1-1-L-2024/51 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

On February 5, 2024, "Muki.lv" Ltd. has signed an agreement Nr. Nr.17.1-1-L-2024/51 with the Investment and Development Agency of Latvia for receiving the financial support by participating in the project "Promotion of International Competitiveness" that has been co-financed by the European Regional Development Fund.